Pár slov o nás...

V našom sortimente ponúkame predovšetkým produkciu kresťanských vydavateľov, ktorá v sebe nesie zmysluplné duchovné posolstvo o živote s naším Pánom, bez teórie a taktiež o OSLOBODENÍ (zo závislostí, chorôb, problémov,...).

Považujeme za milosť, že našu prácu nemusíme vnímať ako prostriedok  na obstarávanie každodenného chleba, ale hlavne ako kresťanskú službu našim súrodencom a Pánovi. Máme vieru v to, že práve posolstvo o Bohu, ktorý sa stal človekom - Ježišovi Kristovi –môže OSLOBODIŤ a premeniť životy, rodiny i celú spoločnosť.

Máme vieru v to, že kresťania z rôznych cirkví a vyznaní majú veľa spoločného, preto profil našej ponuky je naddenominačný.